Bạn quan tâm đến lĩnh vực nào trong triển lãm ?/What areas of the exhibition are you interested in?
Hóa chất ngành giấy/ Paper industry chemicals
Máy móc ngành giấy và bột giấy/ Machinery for the pulp and paper industry
Thiết bị và phụ kiện/ Equipment and accessories
Nguyên liệu thô/ Raw materials
Thuốc trừ sâu/ Pesticides
Phân bón/ Fertilizer
Thiết bị hóa chất nông nghiệp/ Agricultural chemical equipment
Cơ sở ứng dụng hóa chất nông nghiệp thông minh/ Smart agrochemical application base
Máy móc ngành chế tạo cao su/ Machinery for the rubber industry
Nhà sản xuất và chế biến cao su thô/ Manufacturer and processor of raw rubber
Săm lốp/ Tires
Thành phần cao su và hóa chất/ Rubber ingredients and chemicals
Nguyên liệu sản xuất sơn phủ/ Materials for the production of coatings
Lớp phủ chức năng và thông minh/ Functional and smart overlays
Máy móc thiết bị sản xuất/ Production machinery and equipment
Máy móc và Thiết bị Đóng gói/ Packaging Machinery and Equipment
Công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt/ Domestic waste treatment technology
Công nghệ xử lý chất thải công nghiệp/ Industrial waste treatment technology
Công nghệ xử lý chất thải y tế/ Medical waste treatment technology
Các dịch vụ liên quan đến xử lý môi trường/ Services related to environmental treatment
Sản phẩm, công nghệ xử lý nước/ Products and technology for water treatment
Sản phẩm, công nghệ xử lý không khí, tiếng ồn, anh sáng/ Products, technology to treat air, noise, light
Các sản phẩm thân thiện với môi trường/ Environmentally friendly products

ĐĂNG KÝ THAM QUAN
VISITOR REGISTRATION